Skip to content

Pawb gyda’i Gilydd! Awgrymiadau ar gyfer gweithredu o Weithdai’r Flwyddyn Newydd ar Lesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2018

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Dyma adroddiad ar sail cyfres o weithdai a gafodd eu cynllunio a’u cyflwyno ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r World Wildlife Fund (WWF) Cymru. 

Defnyddiwyd y gweithdai i feithrin cyd-ddealltwriaeth ynghylch sut y gellir sicrhau cynnydd o ran gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 gan Lywodraeth Cymru, a dangos y cynnydd yn glir. Mae’r gweithdai a’r adroddiad yn gosod y sylfeini ar gyfer rhoi mwy o ran i randdeiliaid y trydydd sector yn y dyfodol.

I ddarganfod mwy am sut y gellir defnyddio’r adroddiad neu i rannu’ch profiadau o’i ddefnyddio, anfonwch e-bost i FGActWales@llyw.cymru