Skip to content

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Dylunio Gwasanaethau

Dolenni perthnasol

Mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Fframwaith i helpu'r rheini sy'n gweithio i'r gwasanaethau cyhoeddus gymhwyso’r ffyrdd o weithio sydd i’w gweld yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wrth ddylunio gwasanaethau.

Mae'r Ddeddf yn darparu sylfaen ar gyfer math gwahanol o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gyda 5 ffordd o weithio (hirdymor, atal, integreiddio, cydweithio, cynnwys) i arwain y ffordd y dylai gwasanaethau cyhoeddus gyflawni dros bobl. 

Mae Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Dylunio Gwasanaethau yn amlinellu ystyr ymarferol y 5 ffordd o weithio ar gyfer dylunio gwasanaethau ac yn nodi cyfres o gwestiynau i'w hystyried.

Mae modd i'r rheini sy'n dylunio a goruchwylio’r ddarpariaeth o wasanaethau ddefnyddio'r fframwaith i ysgogi'r meddwl, cynnal trafodaethau strwythuredig a gwneud penderfyniadau am ffyrdd newydd o weithio i sicrhau bod gwasanaethau'n gryf ac yn mynd ati i wella llesiant pobl yn awr ac yn y dyfodol. 

Mae'r adnodd wedi'i lunio i'w ddefnyddio'n hyblyg ac i’w addasu i gyd-fynd â'r amgylchiadau penodol dan sylw.

I gael rhagor o wybodaeth am y fframwaith, i drafod sut i fynd ati i'w ddefnyddio neu i rannu profiadau o’i ddefnyddio, anfonwch e-bost i LGPartnerships@llyw.cymru