Skip to content

Datganoli, Democratiaeth a Chyflawni

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru eisiau Llywodraeth Leol cryf a grymus sy'n gallu canolbwyntio ar ddarparu arweinyddiaeth feiddgar a phenderfynol i gyflawni ar gyfer dinasyddion Cymru.
Mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi cyhoeddi agenda newydd ar gyfer trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus.

Bydd y gwaith o ddiwygio’r gwasanaethau cyhoeddus yn cael ei lywio gan dair dogfen allweddo, gan ganolbwyntio ar ‘Datganoli, Democratiaeth a Chyflawni’:

Lawrlwytho Dogfen