Skip to content

Datganiad polisi caffael Cymru

Dolenni perthnasol

Yn ystyried effeithiolrwydd cyffredinol systemau caffael y sector cyhoeddus yng Nghymru a sut y gellir gwneud y gorau ohonynt.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r polisi nodi’n glir yr arferion caffael a’r camau penodol y mae angen i bob sefydliad sector cyhoeddus yng Nghymru eu cymryd.
Datblygwyd Polisi Caffael Cymru er mwyn cynorthwyo gyda’r gwaith o weithredu’r argymhellion yn adroddiad McClelland. Mae’n nodi 10 egwyddor a sut y bydd yr egwyddorion hynny’n cael eu gwireddu.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Datganiad polisi caffael Cymru (Maint Ffeil: 506KB)