Skip to content

Cyhoeddiadau

Brexit a chaffael

19/11/18
Yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i baratoi ar gyfer 29 Mawrth 2019.
 

Caffael cyhoeddus ar gyfer dur

16/09/16
Mae’r adroddiad yn ystyried sut y gellir defnyddio prosesau caffael i sicrhau cymorth i’r sector dur.
 

Ceisiadau ar y cyd

19/11/15
Diben y canllaw hwn yw cefnogi consortia wrth iddynt dendro am gontractau cyhoeddus.
 

Datganiad polisi caffael Cymru

12/06/15
Mae’r polisi nodi’n glir yr arferion caffael a’r camau penodol y mae angen i bob sefydliad sector cyhoeddus yng Nghymru eu cymryd.
 

Canllawiau budd cymunedol – Sicrhau’r gwerth gorau am arian Cymru – 2014

29/01/15
Mae’r canllawiau hyn yn cynnig cyngor ar sut i ymgorffori budd cymunedol mewn caffael cyhoeddus gan ddefnyddio gweithdrefnau caffael agored neu gyfyngedig.
 

Gwerth Cymru a Thaflen Ffeithiau'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

05/09/14
Taflen ffeithiau sy’n esbonio’r berthynas rhwng Gwerth Cymru a’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a’u rolau priodol.
 

Taflen Fforwm Caffael Creadigol

05/09/14
Taflen sy’n esbonio rôl a gweledigaeth y Fforwm Caffael Creadigol.
 

Cynnydd Tuag at Wella Caffael Cyhoeddus

23/01/14
Adolygiad o gyflawniadau Polisi Caffael Cymru yn ystod 2013.
 

Gwella caffael cyhoeddus ar gyfer y diwydiant adeiladu

15/08/13
Adroddiad annibynnol Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr ar wella caffael cyhoeddus ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaCh) y diwydiant adeiladu.
 

Nodyn cyngor caffael ar gytundebau fframwaith

11/10/12
Cyhoeddwyd y nodyn cyngor caffael hwn gan Gwerth Cymru er mwyn sicrhau dull gweithredu cyson ar gyfer cytundebau fframwaith.
 

Adolygiad McClelland o gaffael cyhoeddus yng Nghymru

19/09/12
Yn ystyried effeithiolrwydd cyffredinol systemau caffael y sector cyhoeddus yng Nghymru a sut y gellir gwneud y gorau ohonynt.