Skip to content

Cydweithredu Rhanbarthol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyllido rhaglen beilot gydweithredol ar gyfer ystad y sector cyhoeddus yn ardal Cwm Taf.

Yn ôl yr adroddiad, mae gan raglen beilot ranbarthol Cwm Taf y potensial i sicrhau'r manteision canlynol:
  • Cartrefi newydd yn sgil rhyddhau tir dros ben yn y sector cyhoeddus
  • Gwasanaethau sy'n sylweddol well ac sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, drwy gynllunio gwasanaethau integredig a gwella'r ystad mewn modd sy'n cefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau
  • Lleihau'r costau blynyddol o redeg gwasanaethau drwy ad-drefnu ystad y sector cyhoeddus a phrynu gwasanaethau eiddo mewn modd darbodus
  • Cynhyrchu cyfalaf o ryddhau tir dros ben a thir llwyd y sector cyhoeddus, er mwyn creu cronfa ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol
  • Swyddi newydd sy'n gysylltiedig â datblygu tir sydd dros ben a gwella gwasanaethau.