Skip to content

Cynllunio rheoli ased

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae cynlluniau rheoli asedau yn allweddol os ydym am reoli eiddo a chyflawni’n blaenoriaethau ariannol yn y ffordd orau bosibl.

Drwy reoli asedau eiddo yn effeithiol, gallwn sicrhau bod y tir a’r adeiladau y mae Llywodraeth Cymru yn berchen arnynt, ac yn eu defnyddio, yn cael eu strwythuro yn y ffordd orau bosibl i sicrhau’r budd mwyaf o safbwynt busnes. Mae’n ceisio cysoni’r sylfaen asedau â nodau corfforaethol ac amcanion polisi’r Llywodraeth.

Mae Strategaeth Rheoli Asedau Corfforaethol gan Llywodraeth Cymru yn amlinellu’n gweledigaeth a’r modd y byddwn yn ceisio sicrhau bod y tir a’r adeiladau sydd yn ein meddiant yn enw Gweinidogion Cymru yn cael eu cydnabod, eu rheoli a’u defnyddio’n well rhwng 2016-2021.

Lawrlwytho Dogfen