Skip to content

Rhaglen Gydweithredu Cymru ar Asedau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gyda chefnogaeth Gweinidogion Cymru, bydd y Gweithgor Asedau Cenedlaethol yn hwyluso cynnig buddsoddi newydd.

Rydym yn ceisio codi cyflymdra ac uchelgais gweithgarwch cyd-reoli asedau ar draws sector cyhoeddus Cymru. Mae'r rhaglen waith yn cyd-fynd â rhaglen Symud Cymru Ymlaen, sy'n sicrhau bod agenda rheoli asedau'r sector cyhoeddus yn cynnwys agweddau sy'n benodol i Gymru.

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol eisoes wedi neilltuo £2 miliwn o fuddsoddiad newydd yng nghyllideb 2017/18 i gefnogi'r agenda cydweithio ar eiddo, gan gynnwys gallu mapio asedau yn well.

Er mwyn cefnogi'r agenda ehangach ar asedau a helpu i ddatblygu a chyflymu'r broses o gyd-gynllunio, rydym yn gallu cynnig cymorth. Mae'r cynnig canlynol ar gael i gyrff sector cyhoeddus Cymru o fewn rhwydwaith Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus.

  • Cymorth uniongyrchol gan dîm ystadau Llywodraeth Cymru i helpu i sicrhau bod eich asedau'n cael eu cofnodi'n gywir ac yn llawn ar system e-PIMS. 
  • Yr hyfforddiant diweddaraf ar ddefnyddio e-PIMS yn eich lleoliad.
  • Cynnig cyllid (hyd at £20,000 yn dibynnu ar faint y portffolio) gyda'r nod o gasglu data am eiddo yn well, ynghyd â chynnal a diweddaru eich gwybodaeth am asedau ar e-PIMS lite.
Dyddiad cau: 11 Ionawr 2018