Skip to content

Academi Wales

Logo AcademiWales

Academi Cymru yw’r ganolfan ragoriaeth ar gyfer sgiliau arwain yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Maent yn cynnig y cyfleoedd datblygiad diweddaraf i holl arweinwyr a rheolwyr gwasanaethau, gallu cyhoeddus, meithrin gallu a chydweithio i ddarparu'r gwasanaethau cyhoeddus gorau i Gymru.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan AcademiWales (Dolen allonol).