Skip to content

Gwerthuso'r arian ychwanegol ar gyfer taliadau tai yn ôl disgresiwn

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyflwyno nifer o ddiwygiadau i'r budd-dal tai yn y sector rhentu preifat a hefyd yn y sector rhentu cymdeithasol.

Mae'r newidiadau wedi effeithio'n sylweddol ar bobl sy'n hawlio budd-dal tai ac o'r fis Ebrill 2013 roedd cyflwyno'r dreth ystafell wely.

Mae diwygiadau lles y tu hwnt i reolaeth Llywodraeth Cymru, felly dim ond hyn a hyn y gallwn ei wneud i reoli’r effeithiau.

Rydym wedi cefnogi awdurdodau lleol drwy ddarparu £1.3m i ategu'r arian a roddir i awdurdodau lleol ar gyfer taliadau tai yn ôl disgresiwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Prif amcanion yr arian oedd:

  • helpu rhagor o denantiaid drwy gyfrwng y cynllun taliadau tai yn ôl disgresiwn
  • i awdurdodau lleol ystyried dull mwy cyfannol o weinyddu'r taliadau.

Mae sut y defnyddiwyd yr arian ac effeithiau hynny wedi cael eu gwerthuso. Mae'r adroddiad, Gwerthuso'r Arian Ychwanegol a roddwyd i Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn 2013/14 ar gyfer Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn wedi'i gyhoeddi isod.