Skip to content

Adfywio

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Adfywio.

Dolenni perthnasol

Bydd Benthyciad Canol Trefi gwerth £500,000 yn cefnogi'r gwaith adnewyddu yng Nghastell-nedd Port Talbot yn rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i greu ffyniant mewn cymunedau yn y cymoedd.
Mynydd
Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi arian er mwyn helpu’r economi mewn ardaloedd yng Nghymru i ffynnu ac adfywio cymunedau, yn enwedig mewn ardaloedd hynod ddifreintiedig.

Targedu Buddsoddiad Adfywio 

Rydym wedi lansio rhaglen newydd gwerth £100 miliwn o fuddsoddi penodol i adfywio. Bydd y rhaglen adfywio newydd yma yn cefnogi prosiectau sy’n hybu adfywio economaidd drwy gyfrwng gweithgareddau a fydd yn canolbwyntio ar unigolion ac ardaloedd lle mae’r angen mwyaf. Bydd yn helpu i greu swyddi, gwella sgiliau a’r gallu i gael gwaith ac yn creu’r amgylchedd i fusnesau dyfu a ffynnu.

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

Mae’r rhaglen bellach wedi dod i ben ei chyfnod 3 blynedd (2014-17). Mae rhaglen gyfalaf Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid wedi buddsoddi mwy na £124 miliwn o gyllid cyfalaf i gefnogi gweithgareddau adfywio mewn 18 o gymunedau ledled Cymru.