Skip to content

Cyflenwad tai

Dolenni perthnasol

Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi cyhoeddi adolygiad annibynnol o'r cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru
Ddoe y Gweinidog Tai ac Adfywio, â datblygiad Cwrt yr Orsaf Dân sydd newydd ei gwblhau yng Ngilfach, Bargoed i ddysgu mwy am y ffordd y mae'r cartrefi newydd hyn yn rhoi hwb i'r gymuned.
Mae Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, wedi cyhoeddi bod 22 o brosiectau tai fforddiadwy yn datblygu ‘tai’r dyfodol’ gyda chymorth gan Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru.

Rydym yn gweithio i wneud Cymru’n lle gwell i fyw ynddo ac rydym am sicrhau bod pobl yn cael cartrefi safonol a fforddiadwy.

Mae’n heriol oherwydd y toriadau i’n cyllideb gan Lywodraeth y DU. Ond fe wnawn ni gymaint â phosib i sicrhau bod gan bawb gartref braf y maent yn gallu ei fforddio.

Rydym wedi ymrwymo i gynyddu'r cyflenwad o gartrefi newydd drwy:

  • adeiladu 20,000 o dai fforddiadwy newydd
  • ailddefnyddio 5,000 o eiddo gwag.