Skip to content

Gwella a thrwsio

Mae'n bosibl y bydd yr henoed a phobl anabl yn gweld bod newid ychydig ar eu cartrefi yn golygu eu bod yn gallu parhau i fyw gartref yn hytrach na symud i gartref gofal.

Rydym yn ariannu asiantaethau Gofal a Thrwsio er mwyn iddynt fedru helpu gyda'r newidiadau hyn a galluogi pobl i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain.