Skip to content

Y Rhaglen Datblygu Polisi Tai

Yr hen enw ar gyllideb y Rhaglen Datblygu Polisi Tai oedd y Rhaglen Grant Rheoli Tai Cymdeithasol. Rhoddwyd enw newydd i'r rhaglen er mwyn adlewyrchu'r ffaith bod angen darparu cymorth ar gyfer camau ehangach o lawer, gan gynnwys deddfwriaeth a'r ymrwymiadau yn y Papur Gwyn Tai.

Mae'r Rhaglen Datblygu Polisi Tai yn cefnogi prosiectau o'r math isod:

  • mae'n helpu i dreialu polisïau a chynlluniau rheoli arloesol
  • mae'n datblygu arferion da ym maes rheoli tai 
  • mae'n helpu i roi polisïau newydd ar waith i reoli tai.

Er mwyn cyrraedd safonau uchel o ran rheoli, mae angen cymorth parhaus i gynnal yr arloesedd y mae landlordiaid cymdeithasol Cymru wedi'i ddangos wrth reoli eu stoc ac wrth weithredu i adfywio cymunedau difreintiedig.

Mae'r Rhaglen Grant Datblygu Polisi Tai yn hybu'r gwaith o ysgogi arferion da y gellir eu hefelychu ar draws y sector tai cymdeithasol yng Nghymru.