Skip to content

Ardaloedd Adnewyddu Tai

Mae cynlluniau adnewyddu mewn ardaloedd penodol yn galluogi'r awdurdodau lleol i ganolbwyntio ar weithredu a buddsoddi mewn ardaloedd y mae angen cymorth arnynt ac sydd hefyd yn addas i'w hadnewyddu.

Dylai mynd ati i fuddsoddi mewn cynlluniau adnewyddu ardaloedd fod yn fodd i sicrhau bod y cartrefi eu hunain yn cael eu gwella, ond mae hefyd yn fodd i wella amodau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd, ac adfer hyder yn yr ardal.

Mae'r manteision eang hyn hefyd yn bwysig o ran mynd i'r afael â’r problemau y mae llawer o gymunedau lleol yn eu hwynebu o ran allgáu cymdeithasol a chynaliadwyedd. Cyflwynwyd cymorth I brynwyr tro cyntaf gan Llywodraeth Cymru yn 2008-09. Mae'r prawf peilot yn cael ei redeg mewn nifer o ardalau adnewyddu.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi grantiau i’r awdurdodau lleol ar gyfer ardaloedd adnewyddu tai.