Skip to content

Grant Cyllid Tai

Dolenni perthnasol

Aeth y Gweinidog â chyfrifoldeb am dai ar ymweliad â datblygiad tai fforddiadwy yng nghanol tref Aberdâr heddiw [dydd Iau 18 Mehefin] i gwrdd â’r tenantiaid a chael cip ar eu cartrefi newydd.

Mae ein cynllun ‘Grant Cyllid Tai’ arloesol yn cael ei ddefnyddio i dalu am adeiladu dros 1,000 o dai fforddiadwy ledled Cymru gan ddefnyddio dull cyllido gwahanol.

Mae ein cynllun ‘Grant Cyllid Tai’ arloesol yn cael ei ddefnyddio i dalu am adeiladu dros 1,000 o dai fforddiadwy ledled Cymru gan ddefnyddio dull cyllido gwahanol. 

Gyda help Llywodraeth Cymru, mae 19 o Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig wedi cydweithio i gyflwyno ffynhonnell newydd o gyllid i’r sector.

O 2013-14 ymlaen, rydym wedi darparu £4 miliwn o ffrwd ariannol bob blwyddyn er mwyn helpu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i ad-dalu’r cyllid hwn dros y 30 mlynedd nesaf. Mae’r arian yn cael ei ddefnyddio i dalu am adeiladu 70 prosiect tai fforddiadwy ledled Cymru.

Y darparwyr cyllid oedd wedi’u dewis ar gyfer y cynllun hwn yw M&G Investements ac Affordable Housing Finance. Maen nhw wedi buddsoddi £130 miliwn i adeiladu dros 1,000 o dai fforddiadwy dros y ddwy flynedd nesaf.

Dewiswyd y cynlluniau adeiladu llwyddiannus gan awdurdodau lleol i’w helpu i ddiwallu anghenion tai eu hardaloedd. Gan fod y tai newydd yn bodloni cymysgedd o gynlluniau - eiddo rhent cymdeithasol, tai rhent canolradd a thai â gofal ychwanegol, bydd modd darparu ar gyfer anghenion o bob math.

Grant Cyllid Tai 2

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Cyllid ar 24 Mehefin 2014, bydd y targed presennol o adeiladu 1,000 o dai fforddiadwy trwy’r Grant Cyllid Tai yn cynyddu i 2,500 oherwydd cynlluniau i ariannu ail gam y cynllun.

Gan adeiladu ar lwyddiant y Grant Cyllid Tai, bydd cam newydd y cynllun yn creu tua 3,750 o swyddi newydd.

Bydd yr ail gam yn cael ffrwd o gyllid blynyddol o £9 miliwn.  Bydd yn dechrau yn 2017-18 am 30 mlynedd.

Bydd arian o gyllideb yr ail gam ar gael ar gyfer Awdurdodau Lleol sy’n Cadw Stoc sydd am ddatblygu cynlluniau.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch ein tîm Cyllid Arloesol:

E-bostiwch: innovativefinance@cymru.gsi.gov.uk.