Skip to content

Gweithio gydag asiantaethau eraill

Rhaid i bob sector weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod anghenion unigolion yn cael eu diwallu, a sicrhau bod gwasanaethau cymdeithasol yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Mae’r 'Gronfa gofal canolraddol' a’r 'Gwasanaethau integredig cymorth' i deuluoedd yn enghreifftiau da o hyn.