Skip to content

Rhaglenni Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dolenni perthnasol

Yn cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion yn ymwneud â sgrinio'r boblogaeth genedlaethol

Mae rhaglenni sgrinio’n fentrau pwysig ym maes iechyd cyhoeddus, gan eu bod yn caniatáu i ni ddatgelu a thrin unrhyw broblemau iechyd posibl yn gynnar.

Rydym yn arwain polisi, ac yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd ar raglenni sgrinio cenedlaethol, er lles y boblogaeth yng Nghymru. Caiff y rhaglenni eu rheoli a’u cyflwyno gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar ein rhan.

Mae pob un o bedair gwlad y Deyrnas Unedig (DU) yn gallu penderfynu ar eu polisïau sgrinio eu hunain. Rydym oll yn perthyn i grŵp arbenigol a elwir yn Bwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU (UK NSC). Mae’r Pwyllgor hwn yn sicrhau bod y penderfyniadau am raglenni sgrinio’n seiliedig ar y cyngor gwyddonol a meddygol gorau sydd ar gael. I gael rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor ac am polisïau sgrinio ledled y DU, ewch i wefan UK NSC (dolen allanol)

Mae'r rhaglenni cenedlaethol cyfredol ar gyfer sgrinio poblogaethau yng Nghymru'n cynnwys:

Logo Bron Brawf Cymru

 

 

  

 

 

Wefan Bron Brawf Cymru (dolen allanol)

 

Logo Sgrinio Serfigol Cymru

 

 

 

 

 

 

Wefan Sgrinio Serfigol Cymru (dolen allanol)

 

Logo Sgrinio Coluddion Cymru  

 

 

 

 

  Wefan Sgrinio Coluddion Cymru  (dolen allanol)


Logo Rhaglen Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol Cymru

 

 

 

 

 

  

Wefan Rhaglen Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol Cymru (dolen allanol)


Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru


Wefan Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru (dolen allanol)  

 

Logo Sgrinio Clyw Babanod Cymru  

 

 

 

  

Wefan Sgrinio Clyw Babanod Cymru (dolen allanol)

 

Logo Sgrinio Smotyn Gwaed Newydd-anedig Cymru  

 

 

 

 

Wefan Sgrinio Smotyn Gwaed Newydd-anedig Cymru (dolen allanol)

 

Logo Sgrinio Cyn Geni Cymru  

 

  

 

Wefan Sgrinio Cyn Geni Cymru (dolen allanol)

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am lywodraethu sgrinio cyn geni yn unig. Y byrddau iechyd lleol sy’n cynnal y rhaglen hon.