Skip to content

Imiwneiddio

Dolenni perthnasol

Mae'r daflen hon yn sôn am eu gofal iechyd nhw a'u hawl i gael eu cynnwys mewn penderfyniadau ynglŷn â'u hiechyd, eu gofal iechyd neu eu triniaeth.
Llenwi chwistrell gyda brechlyn.

 

Wrthi'n atal clefydau heintus a diogelu iechyd.

Dywed Sefydliad Iechyd y Byd:

"Y ddau ymyriad ym maes iechyd y cyhoedd sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar iechyd y byd yw dŵr glân a brechlynnau".

Ychydig o ymyriadau meddygol yn unig sydd i’w cymharu â manteision enfawr imiwneiddio – un o'r ffyrdd mwyaf diogel a chost-effeithiol o ddiogelu iechyd. 

Diolch i’r GIG a’i raglenni imiwneiddio cenedlaethol, mae pobl yn cael eu diogelu bellach rhag llawer o glefydau peryglus. Trwy frechu, nid ydym yn gweld y clefydau hyn mor aml ag o’r blaen. Ond gallant ddal i fod yn farwol os nad oes digon o bobl yn manteisio ar y cyfle i gael eu himiwneiddio.

I gael rhagor o wybodaeth ar imiwneiddio a’r holl frechlynnau a argymhellir ewch i Galw Iechyd Cymru (dolen allanol)