Skip to content

Clefydau trosglwyddadwy

Rydym ni yn datblygu polisïau i helpu i gadw golwg ar glefydau trosglwyddadwy, eu hatal a’u rheoli.

Cynllun rheoli achosion o glefydau trosglwyddadwy ar gyfer Cymru

Mae’n amlinellu sut y bydd yr holl achosion o glefydau trosglwyddadwy â goblygiadau ar iechyd y cyhoedd ar hyd a lled Cymru am gael eu rheoli. Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen allanol) am fwy o wybodaeth.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Canolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cofnodi cyfraddau a phatrymau clefydau trosglwyddadwy yng Nghymru.

Ewch i: Canolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd (dolen allanol, Saesneg yn unig)