Skip to content

Diogelu iechyd y cyhoedd

Rydym yn cymryd camau i atal salwch a diogelu'r cyhoedd rhag peryglon iechyd.

Gallai'r peryglon gynnwys:

  • heintiadau
  • clefydau trosglwyddadwy
  • peryglon amgylcheddol

Rydym hefyd yn gyfrifol am gynnal rhaglenni brechu ac imiwneiddio cenedlaethol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ddiogelu iechyd ac atal salwch o'r isod:

Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (dolen allanol)