Skip to content

Prif Gynghorydd y therapiau

Dolenni perthnasol

Cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion yn ymwneud â therapïau a’r proffesiynau therapi.
Mae’r Pwyllgor wedi cynhyrchu’r adroddiadau a’r canllawiau canlynol.
Ruth Crowder

Cynnig cymorth i Lywodraeth Cymru, drwy roi cyngor proffesiynol ar y proffesiynau perthynol i iechyd.  

Ruth Crowder yw'r Prif Gynghorydd ar Therapïau (Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd) yng Nghymru.  

Mae ei rôl yn cynnwys:

  • rhoi cyngor proffesiynol i Lywodraeth Cymru a'r Gweinidogion ar 13 o Broffesiynau Perthynol i Iechyd (Therapi Celf, Deieteg, Therapi Drama, Therapi Cerdd, Parafeddygaeth, Podiatreg, Prostheteg, Seicoleg, Therapi Galwedigaethol, Orthopteg, Orthoteg, Therapi Lleferydd ac Iaith) 
  • darparu arweinyddiaeth ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru. 
Mae'n cydweithio'n agos â Chyfarwyddwyr Gweithredol Therapïau a Gwyddor Iechyd a Phwyllgor Cynghorol Therapïau Cymru. 
Enillodd Ruth gymhwyster fel therapydd galwedigaethol yng Nghaerdydd yn 1983, a bu'n gweithio yn y GIG ac yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol. Bu hefyd yn Ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, a bu'n Swyddog Polisi Cymru ar gyfer Coleg Brenhinol y Therapyddion. 
Ar gyfer ymholiadau'n ymwneud â'r Proffesiynau Perthynol i Iechyd, Cysylltwch â  healthcarescienceandtherapies@llyw.cymru