Skip to content

Y Prif Ymgynghorydd Gwyddonol (Iechyd)

Dolenni perthnasol

Fframwaith cenedlaethol cynhwysfawr i gefnogi datblygiad gwyddor gofal lechyd a radiograffeg yn GIG Cymru.
Mae’r datganiad o fwriad hwn yn ymdrin â’r heriau presennol ym maes delweddu diagnostig a therapiwtig yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru.
Mae ein cynllun i greu amgylchedd cynaliadwy, cystadleuol ar gyfer geneteg a genomeg i wella'r ddarpariaeth iechyd a gofal iechyd i bobl Cymru.

Dr Rob Orford yw Prif Gynghorydd Gwyddonol Iechyd. 

Rob OrfordDr Rob Orford yw'r Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd, a hynny ers  Ionawr 2017. Mae ei rôl yn cynnwys:

  • rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ac i'r Gweinidogion ynghylch gwyddoniaeth iechyd 
  • arweinydd proffesiynol ar gyfer Gwyddonwyr Gofal Iechyd yn GIG Cymru.

Ef yw’r arweinydd proffesiynol ar gyfer Genomeg, Delweddu, Patholeg a Gwyddoniaeth Gofal Iechyd. Mae ganddo ran mewn datblygu rhaglenni cenedlaethol strategol ym maes diagnosteg a gwyddoniaeth iechyd sy'n anelu at: 

  • mynd i'r afael â heriau mewn gwasanaethau
  • gwella ansawdd a diogelwch
  • llywio ansawdd ac arloesi
  • hybu system o werth a gwelliant parhaus sy'n canolbwyntio ar y claf.
Mae'n cydweithio'n agos â Chyfarwyddwyr Gweithredol Therapïau a Gwyddoniaeth Iechyd, Technoleg Iechyd Cymru ac yn noddwr i Bwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru

Mae'n aelod o Weithgor Allanol Pwyllgor Gwyddonol Ewrop dros Iechyd, yr Amgylchedd a Risgiau sy'n dod i'r Amlwg. 

Mae ei brofiad blaenorol yn cynnwys gweithio fel gwyddonydd ôl-ddoethuriaeth i Cancer Research UK  a'r Cyngor Ymchwil Feddygol ac fel prif wyddonydd ac arweinydd grŵp llywio i Public Health England. 

Mae ganddo radd Anrhydedd mewn Bioleg Foleciwlaidd, PhD mewn Embryoleg Foleciwlaidd o Brifysgol Portsmouth ac mae'n llysgennad i STEM.