Skip to content

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rydym yn gyfrifol am ddatblygu strategaeth a pholisi ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Rhan o'n cylch gwaith yw comisiynu, ariannu a rheoli seilwaith ymchwil 'Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’.

Ei nodau yw:

  • cefnogi a chynyddu capasiti ym maes ymchwil a datblygu
  • cynnal nifer o gynlluniau cyllid adweithiol
  • rheoli adnoddau i hyrwyddo, cefnogi, a chynnal ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Rydym yn cydweithio'n agos â llywodraethau eraill y DU, cynghorau ymchwil y DU, arianwyr ymchwil eraill, a'r Comisiwn Ewropeaidd  i greu cyfleoedd i ymchwilwyr Cymru ac i wneud Cymru'n lleoliad deniadol ar gyfer ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Fframwaith Llywodraethu Ymchwil

Mae’r Fframwaith Llywodraethu Ymchwil ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru’n amlinellu egwyddorion llywodraethu da sy’n berthnasol i’r holl ymchwil yr ymgymerir â hi o fewn cylch gwaith Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Fframwaith Llywodraethu Ymchwil ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru: Ail argraffiad

Mae brawddeg ychwanegol wedi’i hychwanegu at 2.1.1 i egluro bod y gofynion ynglŷn ag adolygiad moesegol yn y Trefniadau Llywodraethu ar gyfer Pwyllgorau Moeseg Ymchwil yn disodli gofynion y Fframwaith Llywodraethu Ymchwil.