Skip to content

Prif Swyddog Fferyllol

Dolenni perthnasol

Cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion yn ymwneud â fferylliaeth a’r proffesiwn fferyllol.
Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol

Cynnig cymorth i Lywodraeth Cymru drwy roi cyngor proffesiynol ac annibynnol ar faterion fferyllol.

Cafodd Andrew Evans ei benodi’n Brif Swyddog Fferyllol ar 8 Awst 2016.  Fel Prif Swyddog Fferyllol, mae Andrew yn gyfrifol am roi cyngor proffesiynol ac annibynnol i Weinidogion ar bob agwedd ar feddyginiaethau, gan gynnwys eu rheoleiddio. Mae hefyd yn gyfrifol am arwain y gwaith o foderneiddio gwasanaethau fferyllol a sicrhau bod staff sy’n gweithio yn y sector yn cael manteisio ar ddatblygu proffesiynol parhaus.

Cyfrifoldebau allweddol y Prif Swyddog Fferyllol yw:

  • rhoi cyngor annibynnol ar bob agwedd ar feddyginiaethau, gan gynnwys rheoleiddio meddyginiaethau
  • sicrhau bod gwasanaethau fferyllol yn datblygu i ddiwallu anghenion penodol gofal iechyd
  • arwain y gwaith o foderneiddio gwasanaethau fferyllol a datblygiad proffesiynol parhaus fferyllwyr a'u staff cymorth
  • cydweithio ag adrannau eraill Llywodraeth y DU er mwyn cydgysylltu cyngor a gwybodaeth fferyllol.