Skip to content

Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

Llun o Chris Brereton, Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

Cynnig cymorth i Lywodraeth Cymru drwy roi cyngor proffesiynol ac annibynnol am faterion iechyd yr amgylchedd.

Penodwyd Chris Brereton yn Brif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd ym mis Mawrth 2013.  Ei rôl yw cynghori a chefnogi swyddogion polisi Llywodraeth Cymru a’r gwasanaethau iechyd cyhoeddus yng Nghymru yn gyffredinol.

Cymhwysodd mewn Iechyd yr Amgylchedd ym 1981 a bu’n gweithio mewn nifer o swyddi yng Nghymru a Lloegr. Ymunodd Chris â Llywodraeth Cymru o Gyngor Dinas Caerdydd, lle’r oedd wedi bod yn gweithio fel Rheolwr Gweithredol Iechyd yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd ers 1996.

Mae Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn:

 • rhoi arweiniad ar ddatblygu polisïau i sicrhau gwell iechyd a lles ar gyfer pobl Cymru
 • ymwneud yn uniongyrchol â datblygu polisïau a deddfwriaeth ym maes iechyd cyhoeddus amgylcheddol
 • cryfhau’r modd y mae’r awdurdodau lleol yn ymwneud â’r broses o ddatblygu ymatebion priodol i faterion iechyd y cyhoedd yng Nghymru
 • hybu’r gwaith o weithredu mentrau iechyd yr amgylchedd ac iechyd y cyhoedd er mwyn lleihau anghydraddoldebau iechyd a hybu datblygiadau cynaliadwy
 • cymryd rhan mewn grwpiau trawslywodraethol a gweithgorau rhyngadrannol, pwyllgorau, byrddau a grwpiau prosiect ar faterion sy’n ymwneud ag iechyd yr amgylchedd.
Mae Prif Gynghorydd Iechyd yr Amgylchedd yn cydweithio â nifer o gyrff ar faterion sy'n ymwneud ag iechyd cyhoeddus yr amgylchedd, megis:
 • GIG Cymru
 • Awdurdodau Lleol yng Nghymru
 • Yr Asiantaeth Diogelu Iechyd/Iechyd Cyhoeddus Lloegr
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd
 • Swyddfa'r Prif Swyddog Milfeddygol.