Skip to content

Pwyllgorau Cynghorol Iechyd

Cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion iechyd sy’n ymwneud â’r proffesiynau gofal iechyd yng Nghymru.

Ceir nifer o bwyllgorau sy’n cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion yn ymwneud ag iechyd a’r proffesiynau iechyd. Caiff y pwyllgorau canlynol eu cydnabod gan Lywodraeth Cymru, yn unol â Deddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006, fel pwyllgorau cynghori statudol:

 • Pwyllgor Deintyddol Cymru 
 • Pwyllgor Meddygol Cymru
 • Pwyllgor Nyrsio a Bydwreigiaeth Cymru 
 • Pwyllgor Optometrig Cymru 
 • Pwyllgor Fferyllol Cymru
 • Pwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru
 • Pwyllgor Cynghorol Therapïau Cymru

Ceir hefyd 4 pwyllgor anstatudol:

 • Pwyllgor Diogelu Iechyd
 • Cyd-bwyllgor Cenedlaethol Cynghori Proffesiynol
 • Bwrdd Cynghori Academaidd Meddygol a Deintyddol Cymru
 • Pwyllgor Sgrinio Cymru