Skip to content

Prif Swyddog Meddygol Cymru

Dolenni perthnasol

Canllawiau gan Brif Swyddogion Meddygol y DU ar gyfer yfed risg isel.
Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol

Yn darparu cyngor proffesiynol annibynnol i'r Prif Weinidog a'r Cabinet, ac i swyddogion Llywodraeth Cymru ar faterion iechyd a gofal iechyd.

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru Dr Frank Atherton.

Daw Dr Atherton yn wreiddiol o Swydd Gaerhirfryn ac mae wedi bod yn gweithio fel Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Iechyd yn yr Adran Iechyd a Lles yn Nova Scotia, Canada. 

Bu hefyd yn Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd yng Ngogledd Swydd Gaerhirfryn ac yn Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd y DU.

Mae'r CMO: 

  • yn arwain rhaglenni a pholisïau iechyd cyhoeddus, gan weithio ar draws holl adrannau polisi'r Llywodraeth Cymru a chydag amrywiaeth mawr o bartneriaid allanol, gyda'r nod o wella iechyd a lleihau'r anghydraddoldebau iechyd
  • yn arwain y cyfraniad clinigol yng Nghymru tuag at wella ansawdd gofal iechyd a'r canlyniadau i gleifion
  • yn arwain y proffesiwn meddygol yng Nghymru, gyda rolau allweddol mewn rheoleiddio meddygol, addysg a hyfforddiant, safonau a pherfformiad
  • yn cynnal y cysylltiadau priodol yn y DU ac yn rhyngwladol, gan weithio gyda sefydliadau, adrannau llywodraeth a Phrif Swyddogion Meddygol eraill y DU.

Gallwch ddilyn y Prif Swyddog Meddygol ar Twitter @CMOWales

Bydd cyfrif Twitter y Prif Swyddog Meddygol yn cael ei redeg rhwng 8:30 a 17:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus).

Y Prif Swyddog Meddygol fydd yn gallu ymateb i bob trydariad unigol yn uniongyrchol ond bydd hi'n gallu cyfeirio trydariadau at y swyddog/arweinydd polisi priodol.

Manylion cyswllt

Dr Frank Atherton
Y Gyfarwyddiaeth dros Polisi Iechyd 
Parc Cathays
CF10 3NQ

Telephone - 03000 257028
Email - pschiefmedicalofficer@gov.wales