Skip to content

Cynlluniau cyflawni iechyd

Mae ein cynulluniau cyflawni yn darparu fframwaith gweithredu ar gyfer byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd a’r sefydliadau sy’n bartneriaid iddynt.

Eu nod yw datblygu arweinyddiaeth glinigol ledled y gwasanaeth iechyd a phennu cyfeiriad cyffredinol ar gyfer gwella gwasanaethau.

Mae’r cynlluniau hyn yn nodi’r camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn genedlaethol ac yn diffinio mesurau perfformiad a chanlyniadau.

Eu nod yw gwella gwasanaethau, gan roi sylw arbennig i’r materion canlynol:

  • atal a diagnosis cynnar
  • integredig a gofal effeithlon
  • gwell gwybodaeth
  • ymchwil yn fwy targedu.