Skip to content

Cynllunio GIG Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Oherwydd y nifer o heriau sy'n ein hwynebu, mae'n hanfodol bod GIG Cymru yn gallu addasu a bod yn effeithiol yn yr hyn y mae'n ei wneud..

Cynllunio yw'r broses y cytunwyd arni lle bydd y Byrddau a’r Ymddiriedolaethau Iechyd yn gweithio i gwrdd ac ymateb i'r heriau hyn. Mae'r broses yn canolbwyntio ar wella’r GIG yng Nghymru nes bydd gennym wasanaeth iechyd cynaliadwy ac effeithlon i ddarparu gwell gofal a thriniaeth.

Mae ein huchelgais yn glir, fodd bynnag, rydym yn cydnabod y bydd yn cymryd amser i'r broses gynllunio gael ei gweithredu'n llawn.

Cynlluniau datblygu

Byddwn yn darparu adnodd canolog ar gyfer cynllunwyr y GIG mewn Byrddau, Ymddiriedolaethau a sefydliadau iechyd eraill er mwyn iddynt greu cynllun tymor canolig integredig 3 blynedd.

Cefnogi cynllunwyr

Byddwn yn darparu'r adnoddau i gefnogi cynllunwyr i ddatblygu eu sgiliau a'u gweithgareddau gyda darparwyr eraill.

Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost: DHSS-PlanningTeam@gov.wales