Skip to content

Iechyd meddwl

Dolenni perthnasol

Cytundeb i wella’r system o helpu pobl mewn argyfwng iechyd meddwl neu sydd yn berygl i'w hunain yw hwn.
Cynllun gweithredu atal hunanladdiad a hunan-niwed Cymru 2015-2020.
Dyn a menyw waliking mewn coedwigoedd.

Mae ein blaenoriaethau cyfredol ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru

Rydym am i wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru fodloni anghenion y boblogaeth gyfan. Dylai gwasanaethau iechyd meddwl roi lle canolog i bobl yn y broses o wneud penderfyniadau a dylid darparu’r gwasanaethau hyn yn y modd mwyaf effeithlon sy'n bosibl, drwy sicrhau:

  • bod gwasanaethau'n cael eu darparu mor agos â phosibl at gartrefi pobl
  • bod pobl yn cael eu hasesu ac yn cael triniaeth yn brydlon
  • bod gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau cymdeithasol yn cydweithio
  • bod iechyd emosiynol a llesiant yn cael eu hybu yn ehangach
  • bod terfyn yn cael ei roi ar wahaniaethu ar sail iechyd meddwl.   

Mae ein blaenoriaethau cyfredol ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru wedi eu hamlinellu yn ail Gynllun Cyflawni (2016-19) Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, sef ein strategaeth 10 mlynedd ar gyfer iechyd meddwl.