Skip to content

Cronfa Triniaethau Newydd

Dolenni perthnasol

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae cronfa triniaethau newydd Llywodraeth Cymru wedi agor, gydag £80 miliwn yn mynd i fod ar gael dros dymor y llywodraeth hon i gyflymu mynediad at y meddyginiaethau diweddaraf un.

Bydd y gronfa'n darparu £16 miliwn o gymorth ychwanegol yn flynyddol i helpu byrddau iechyd Cymru i gyflymu mynediad at y meddyginiaethau sy'n cael eu hargymell gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) (dolen allanol)  a Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) (dolen allanol).     

Dan y system newydd, bydd gofyn i bob bwrdd iechyd yng Nghymru sicrhau bod meddyginiaethau sy'n cael eu hargymell gan NICE neu AWMSG ar gael o fewn deufis i ddyddiad cyhoeddi'r canllawiau terfynol, gan fyrhau'r cyfnod o draean.

O ran argymhellion NICE, byddwn yn cymryd cam pellach. Bydd disgwyl i fyrddau iechyd nawr gyflwyno 
meddyginiaethau sy'n cael eu hargymell gan NICE wrth iddynt gyhoeddi'r canllawiau terfynol am y tro cyntaf, yn hytrach nag aros am y canllawiau Arfarnu Technoleg terfynol sy'n cael eu cyhoeddi ar ôl y cyfnod apêl.

Gyda'i gilydd, mae hyn yn golygu y bydd yr holl feddyginiaethau sy'n cael eu hargymell gan NICE ac AWMSG yn y dyfodol ar gael hyd at wyth wythnos yn gynt.