Skip to content

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Pobl

Cafodd Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 y Cydsyniad Brenhinol  ar 3 Mehefin 2017.

Mae’r ddeddfwriaeth yn ymwneud â’r meysydd a ganlyn: 

 • Mae canolbwyntio ar ordewdra yn ein galluogi i fynd i’r afael â'r mater drwy strategaeth genedlaethol. 
 • Amddiffyn pobl, yn enwedig plant a phobl ifanc, rhag effeithiau niweidiol ysmygu drwy:
  • Gyfyngu ar ysmygu ar dir ysgolion ac ysbytai, meysydd chwarae cyhoeddus a lleoliadau gofal awyr agored i blant.
  • o Gosod gofyniad bod manwerthwyr ar gofrestr genedlaethol.
 • Amddiffyn pobl rhag y risgiau o afiechyd o ganlyniad i driniaeth arbennig, gan gynnwys tyllu’r corff, electrolysis, aciwbigo a thatŵio, drwy system drwyddedu newydd. 
 • Amddiffyn plant a phobl ifanc rhag yr effeithiau niweidiol sy’n gallu digwydd o ganlyniad i roi twll mewn rhan bersonol o’r corff, drwy wahardd rhoi twll mewn rhan bersonol o corff person o dan 18.
 • Bydd cymunedau’n elwa ar:
  • Newidiadau i weithdrefnau cynllunio at gyfer gwasanaethau fferyllol  a chael mynediad i doiledau sydd at ddefnydd y cyhoedd.
  • o Asesiad o’r effaith ar iechyd a fydd yn cael eu cynnal gan gyrff cyhoeddus.
Rydym yn gweithio i roi manylion y Ddeddf ar waith. Mae natur y gwaith sydd angen ei wneud ar bob elfen yn amrywio ac yn cael ei roi ar waith mewn camau dros y blynyddoedd nesaf. 

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (dolen allanol)