Skip to content

Cynllun gweithredu rheoli tybaco

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r cynllun yn anelu at leihau nifer y bobl sy'n ysmygu yng Nghymru. 

Mae canlyniadau Arolwg Cenedlaethol 2016/17 yn dangos bod 19% o oedolion Cymru yn smygu.

Mae’r cynllun yn gosod nifer o fesurau i leihau cyfraddau smygu ymhellach ac atal pobl ifanc rhag dechrau smygu yn y lle cyntaf.

Ein nod yn y pen draw yw gweld Cymru ddi-fwg, gan ddileu’r holl niwed mae tybaco yn ei wneud.  

Lawrlwytho Dogfen