Skip to content

Y ddeddfwriaeth ar dybaco

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ysmygu.

Diogelu'r cyhoedd rhag mwg ail-law.

Mae rheoleiddio'r ffordd o hysbysebu a gwerthu tybaco yn ogystal â'r cyfyngiadau ar smygu mewn mannau cyhoeddus yn elfennau allweddol o'n strategaeth i fynd i'r afael â smygu.

Nod y mesurau hyn yw diogelu'r cyhoedd rhag mwg ail-law a chyfyngu ar fynediad plant a phobl ifanc i dybaco.