Skip to content

Ysmygu

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ysmygu.

Sigaret mewn blwch llwch

 

Smygu yw prif achos afiechydon difrifol a marwolaethau cynnar y gellid eu hosgoi yng Nghymru.

Mae'n gyfrifol am ryw 5,500 o farwolaethau bob blwyddyn.

Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau cadarn i leihau smygu ac i atal pobl ifanc rhag dechrau smygu yn y lle cyntaf er mwyn gwella canlyniadau iechyd ar gyfer ein cymunedau.

  • o 6 Ebrill 2015 mae siopau bach llai na 280 metr sgwâr wedi gorfod cuddio eu harddangosfeydd tybaco. Symudodd siopau mawr eu harddangosfeydd ym mis Rhagfyr 2012
  • o 1 Hydref 2015 daeth smygu mewn cerbydau preifat pan fydd rywun iau na 18 oed yn bresennol yn anghyfreithlon 
  • o 1 Hydref 2015 bydd gwerthu sigaréts electronig i unrhyw un o dan 18 oed yn drosedd. Hefyd, daeth prynu'r nwyddau hyn ar ran pobl ifanc dan oed yn drosedd
  • o 4 Chwefror 2016 cafodd y ddeddfwriaeth i wahardd smygu ei diwygio i alluogi carchardai i neilltuo celloedd lle caiff smygu ei ganiatáu tan fis Ebrill 2017. Bydd hyn yn cefnogi gwaith y Weinyddiaeth Gyfiawnder i droi carchardai yng Nghymru yn gwbl ddi-fwg.
  • o 5 Ebrill 2017 ddaeth pob carchar yng Nghymru yn ddi-fwg.
Ers 20 Mai 2016 rhaid i’r holl gynhyrchion tybaco ledled y DU gael eu gwerthu mewn pecynnau safonol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Public Health England (dolen allanol).