Skip to content

Rhwydwaith cynlluniau ysgolion iach Cymru

Rhwydwaith cenedlaethol o gynlluniau ysgolion iach sy’n cefnogi ysgolion yn eu hardal i hybu iechyd.

Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw’r rhaglen ac mae’n cael ei rheoli gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y rhaglen i gyn-ysgolion Iach a Chynaliadwy ac i leoliadau Addysg Bellach ac Uwch. Mae’r rhaglenni hyn hefyd yn cael eu rheoli gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae gwybodaeth bellach i’w chael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen allanol).

Mae Cymru hefyd yn un o 45 o aelod-wledydd rhwydwaith Ysgolion Er Iechyd yn Ewrop (SHE) (dolen allanol).