Skip to content

Llwybr Gordewdra Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae hwn yn nodi ein dull gweithredu ar gyfer atal a thrin gordewdra.

Lansiwyd y llwybr gordewdra yn 2010 i helpu pobl i gyrraedd pwysau iach.
Mae byrddau iechyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol a gwasanaethau eraill i ymdrin â phroblem gordewdra yng Nghymru. Mae'r llwybr yn nodi dull gweithredu pedwar cam i reoli a thrin gordewdra yng Nghymru:

Lefel 1 - atal cymunedol-sicrhau bod cyfleoedd a help ar gael i bobl i gyflawni a chynnal pwysau corff iach

Lefel 2 - gwasanaethau ymyrraeth gynnar ar gyfer pobl sy'n dymuno colli pwysau ag sydd wedi eu hadnabod gan feddyg fel unigolion sydd a risg uchel.

Lefel 3 - gwasanaethau rheoli pwysau arbenigol ar gyfer pobl sy'n ordew ac wedi ceisio sawl dull o golli pwysau heb lwyddiant.

Lefel 4 - llawdriniaeth fariatrig-arbenigol gwasanaethau meddygol a llawfeddygol ar gyfer y bobl hynny sydd ddim wedi llwyddo i golli pwysau drwy ddulliau confensiynol.

Mae’r holl fyrddau iechyd, yn gweithio gyda'u partneriaid, i ddarparu gwasanaethau lefel un a dau. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cynnig gwasanaethau oedolion lefel 3. Mae’r byrddau iechyd eraill hefyd ar hyn o bryd yn datblygu eu manylebau lefel 3. 

Pwyllgor y ichyd arbenigol Cymru Gwasanaethaur sy'n gyfrifol am wasanaethau lefel 4 ar ran byrddau iechyd lleol yng Nghymru