Skip to content

Maeth ac iechyd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gwybodaeth am ein mentrau a'n polisïau sy'n gysylltiedig â bwyta'n iach. 

Canllaw bwyta'n iach mae’n dangos ein hargymhellion yn weledol ar gyfer bwyta'n iach. Mae’n dangos y gwahanol fathau o fwyd sydd angen i ni ei fwyta, a'r gyfran ohonynt, er mwyn cael deiet gytbwys ac iach.

From Plate to Guide: What, why and how for the eatwell model

Mae’r adroddiad (dolen allanol, Saesneg yn unig) hwn yn disgrifio’r ymchwil i ddatblygu’r 'Canllaw Bwyta’n Dda'.

Yr Arolwg Cenedlaethol ar ddeiet a maeth  

Mae'r arolwg hwn yn edrych ar beth mae pobl yn ei fwyta, a pa faeth maent yn ei gael o’u deiet. Yr ydym wedi ariannu sampl o 200 o Gymry pob blwyddyn (100 o blant ac oedolion 100) ers 2009. Dadansoddir y data hwn bob pedair blynedd. 

Deddfwriaeth maeth

O 1 Hydref 2010, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb ar gyfer deddfwriaeth maeth yng Nghymru oddi wrthym ni i’r Asiantaeth Safonau Bwyd. Yr ydym yn gyfrifol am sicrhau bod deddfwriaeth maeth Ewropeaidd eang yn cael ei gynnwys yng nghyfraith Cymru. I ddod o hyd i gopïau o'r offerynnau statudol Llywodraeth Cymru, ewch i wefan deddfwriaeth Llywodraeth y DU (dolen allanol, Saesneg yn unig).