Skip to content

Gwella iechyd

Beicwyr
Hybu iechyd da drwy gydol eich oes.

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio gwella iechyd a lleihau anghydraddoldebau ym maes iechyd yng Nghymru. 

Mae hyn yn golygu rhoi cyfle cyfartal i bawb gael gafael ar gyfleusterau a gwasanaethau iechyd.

Rydym yn canolbwyntio ar atal afiechyd yn y lle cyntaf, ac ar fynd i'r afael â phroblemau yn gynnar.

Ein ffordd

Ein ffordd ni o fynd ati i wella iechyd yw hyrwyddo iechyd da trwy gydol bywydau pobl Cymru - o dyfu i fyny'n iach i heneiddio'n iach. Rydym ni'n gwneud hyn trwy annog pobl i newid eu ffyrdd o fyw er mwyn gwella eu hiechyd.

Rydym ni hefyd yn cynorthwyo eich cymuned a llywodraeth leol i newid amryw o ffactorau yn yr amgylchedd a'ch gweithle sy'n effeithio ar eich iechyd.

O'r dudalen hon, cewch fwy o wybodaeth ar wella iechyd pobl hŷn, plant a phobl ifanc, gan gynnwys cyngor ar iechyd yn ystod beichiogrwydd. Cewch wybodaeth sy'n ymwneud ag iechyd yn y gweithle ac yn y gymuned.

Mae'r adran hon hefyd yn esbonio sut y gall bwyd, gweithgarwch corfforol a smygu effeithio ar eich iechyd.

Cewch fwy o wybodaeth eto am wella iechyd:

Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (dolen allanol)

Iechyd yng Nghymru (dolen allanol)

Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)