Skip to content

Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Môr Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gwaith y Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Môr Cymru yw helpu ni i lunio polisïau, cynlluniau, strategaethau a deddfwriaeth briodol, mewn perthynas â physgodfeydd môr.

Mae cryn orgyffwrdd rhwng pysgodfeydd ac amryw byd o fentrau morol ehangach ac felly mae’n rhaid i’r Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Môr gyd-drafod â rhanddeiliaid morol eraill hefyd, yn unol â’r hyn sy’n briodol ym marn Gweinidogion Cymru.

Mae’r Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Môr Cymru yn cyfarfod yn chwarterol er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud cyfraniad amserol, yn lleol a chenedlaethol, pan ystyrir sut i reoli pysgodfeydd môr Cymru. Cynhelir y cyfarfod nesaf ar Mai16.