Skip to content

Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol yn darparu fforwm ar gyfer trafod a dadlau, gan gynnig cymorth a chyngor mewn perthynas â’r Rhaglen Pontio Morol.

Mae’r Grŵp Cynghori Strategol Cymru ar Faterion Morol yn cael ei gadeirio yn annibynnol ar hyn o bryd. Mae'n dwyn ynghyd amrywiaeth eang o grwpiau buddiant strategol er mwyn sicrhau cyfranogiad effeithiol ac ystyrlon wrth gyflawni’r Rhaglen Pontio Morol ac wrth gyflawni gwaith ehangach yn y maes morol a physgodfeydd, drwy gydweithio a chyd-gynhyrchu.

Yn benodol, o ran cyflawni prosiectau’r Rhaglen Pontio Morol yn effeithiol:

  • Cynllunio Morol (gan gynnwys gweithgareddau tystiolaeth forol)
  • Cyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol
  • Gwell Pysgodfeydd (gan gynnwys Pysgodfeydd Cynaliadwy a’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin newydd)
  • Ardaloedd Morol Gwarchodedig (gan gynnwys y Llamhidydd a’r Ardaloedd Gwarchod Arbennig).

Cynhelir y cyfarfod nesaf yn Mawrth 2018.