Skip to content

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cynllunio Morol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cynllunio Morol (MPSRG) yn gweithredu fel “cyfaill beirniadol” i Lywodraeth Cymru yn ystod bywyd y Prosiect Cynllunio Morol.

Bydd yr Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cynllunio Morol (MPSRG) yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar gyfer drafftiau cynnar penodau perthnasol y Cynllun Morol ac ar y Cynllun Morol ei hun, a hefyd ar gyfer gwaith/cynnyrch sy’n codi o broses y Cynllun Morol fel yr Arfarniad o Gynaliadwyedd a’r Ymarfer Cwmpasu Strategol.  

Bydd yr MPSRG yn cwrdd yn chwarterol tra bod y Cynllun Morol yn cael ei lunio. Ar ôl cyhoeddi’r Cynllun Morol, edrychir eto ar ba mor aml y dylid cynnal cyfarfodydd.