Skip to content

Bwyd a diod

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Bwyd a diod.

Dolenni perthnasol

Mae’r Cynllun yn cael ei redeg gan awdurdodau lleol yng Nghymru mewn partneriaeth â’r Asiantaeth Safonau Bwyd a Llywodraeth Cymru.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Ein nod yw rhoi mantais gystadleuol i’n busnesau bwyd a diod trwy gyfres o raglenni cymorth.

Erbyn hyn, mae enw da Cymru fel gwlad sy’n cynhyrchu, manwerthu ac yn gweini bwyd a diod arloesol o’r ansawdd gorau wedi’i hen sefydlu yma a thramor.

Mae daearyddiaeth, hinsawdd ac arferion ffermio Cymru oll yn chwarae eu rhan. Ond i raddau helaeth mae’r twf yn ystod ac ansawdd cynnyrch o Gymru yn seiliedig ar fuddsoddiad Llywodraeth Cymru dros y blynyddoedd diwethaf. Mae hwn yn helpu cynhyrchwyr i ddatblygu a marchnata bwyd a diod o’r ansawdd gorau.

Mae ein gweithgareddau allweddol yn cynnwys:

  • darparu cefnogaeth i fusnesau a chymorth grant i gwmnïau o Gymru yn y sector
  • gwella cadwyni cyflenwi yn sector bwyd Cymru
  • annog y sector cyhoeddus i gaffael bwyd a diod o Gymru
  • cefnogi gwyliau bwyd yng Nghymru.