Skip to content

Llosgi grug a glaswellt

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Rheoli tir.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dyn mewn dillad amddiffynnol yn llosgi grug yn unol â’r rheolau

Mae llosgi grug a glaswelltir wedi ei ddefnyddio yn draddodiadol yn Gymru fel modd i reoli tir  drwy reoli grug,  glaswelltir bras, eithin, rhedyn a phrysglwyni eraill.

Fodd bynnag, gall llosgi fod yn beryglus ac achosi niwed i'r amgylchedd, yn enwedig bywyd gwyllt. Mae'n bwysig gwneud unrhyw losgi dan amodau a reolir ac o fewn dyddiadau penodol.

Dyddiadau ac amserau llosgi

Yng Nghymru, ni chaniateir llosgi ond yn ystod y cyfnodau canlynol:

  •  1 Hydref - 31 Mawrth ar Dir Uchel
  •  1 Tachwedd - 15 Mawrth ar bob tir arall.

Bydd angen i unrhyw un sydd am losgi ar ddyddiadau gwahanol gael trwydded arbennig i llosgi tu allan y cyfnod gan Lywodraeth Cymru.  

Mae hefyd yn anghyfreithlon llosgi yn y nos. Yn ogystal, mae'n rhaid cwblhau Cynllun Rheoli Llosgi cyn mynd ati i losgi unrhyw beth.

Caiff y broses losgi yng Nghymru ei rheoli gan Reoliadau Llosgi Grug a Glaswellt 2008 a'r Cod Llosgi Grug a Glaswellt. Mae'r Cod yn rhoi cyngor ar yr arferion gorau wrth losgi. 

Manylion cyswllt

Llywodraeth Cymru
Cangen Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
SY23 3UR

E-bost: bioamrywiaeth@cymru.gsi.gov.uk

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Canllawiau Technegol Ategol (Maint Ffeil: 120KB)