Skip to content

Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ffermio a chefn gwlad.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (GMEP) yn casglu tystiolaeth o bob un o'r pump o ganlyniadau bwriedig cynllun Glastir.

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd
  • gwella ansawdd dŵr a rheoli adnoddau dŵr
  • gwella ansawdd a dulliau reoli pridd
  • atal colledion bioamrywiaeth
  • rheoli tirweddau a'r amgylchedd hanesyddol a gwella mynediad y cyhoedd i gefn gwlad
  • creu a rheoli coetiroedd.

Mae porthol data y Rhaglen Fonitro (dolen allanol) yn ffynhonnell wybodaeth sy'n caniatáu i ymwelwyr weld adroddiadau (gan gynnwys yr opsiynau llawn ar gyfer Fframwaith Monitro Adnoddau Naturiol Integredig Newydd ar gyfer Adroddiad Cymru), tablau, graffiau a lluniau. Mae'r porth hefyd yn caniatáu ymwelwyr i ymchwilio wybodaeth a chwestiynau sy'n gysylltiedig â phob un o ganlyniadau Glastir.

European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) logo