Skip to content

Glastir Sylfaenol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ffermio a chefn gwlad.

Dolenni perthnasol

Mae rheoliadau'r Comisiwn Ewropeaidd yn ei gwneud hi'n ofynnol i ostwng taliadau neu wahardd cwsmeriaid os nad yw cwsmeriaid yn cydymffurfio â rheolau'r cynllun amaeth-amgylcheddol.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Cynllun ar gau ar gyfer ymgeiswyr newydd.

Roedd Glastir Sylfaenol yn gynllunrheoli tir y fferm gyfan ac yn agored i bob ffermwr a rheolwr tir yng Ngymru.

Roedd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus ymrwymo i ddarparu nwyddau amgylcheddol am bum mlynedd o dan gontract fydd yn eu rhwymo mewn cyfraith.

Roedd yr Elfen Cymru Gyfan wedi'i rhannu'n dair rhan:

  • trawsgydymffurfio - set o ofynion y roedd yn rhaid ichi eu cadw ar eich holl dir amaethyddol
  • cod y Fferm Gyfan (WFC) - ar gyfer yr holl dir oedd yn rhan o gontract Glastir
  • opsiynau rheoli - roeddwch gall yn cael dewis yr opsiynau roedd fwyaf addas i'ch fferm chi. Roedd yn rhaid ichi ddewis hyn a hyn o opsiynau er mwyn cyrraedd trothwy pwyntiau.

European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) logo