Skip to content

Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ffermio a chefn gwlad.

Mae Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm Llywodraeth Cymru sydd wedi’i ariannu’n llawn yn rhoi cyfarwyddyd a chymorth cyfrinachol i ffermwyr Cymru ar amrywiaeth eang o bynciau.

Gall ein tîm o staff cymorth ymroddedig yn ein swyddfeydd rhanbarthol roi’r  wybodaeth ddiweddaraf i chi ar unrhyw gynllun amaethyddol a meysydd polisi y mae Llywodraeth Cymru’n eu gweinyddu.

Yn eu plith mae:

 • Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS)
 • Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein (RPW)
 • trawsgydymffurfio
 • iechyd a lles anifeiliaid
 • cadw cofnodion
 • Glastir
 • Rhaglen Datblygu Gwledig
 • rheolau’r cynlluniau.

Mae staff ar gael yn y lleoliadau canlynol:

 • Swyddfeydd rhanbarthol Llywodraeth Cymru
 • prif farchnadoedd da byw Cymru
 • sioeau amaethyddol rhanbarthol
 • nifer o ddigwyddiadau Cyswllt Ffermio.

Os oes gennych chi bryder neu gwestiwn, cysylltwch ag un o’r tîm heddiw.  Fel arall, e-bostiwch:  farmliaisonservice@cymru.gsi.gov.uk.