Skip to content

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol

Math o ddigwyddiad: General
Dyddiad: 09 Medi 2015
Lleoliad: Llanelwedd

Tagiau

General

Cynhaliodd Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru ddigwyddiad thematig ar Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol ar Faes y Sioe yn Llanelwedd ar ddydd Mercher 9 Medi 2015.