Skip to content

Colofn 1 – Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ffermio a chefn gwlad.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Colofn 1 – Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr  y Polisi Amaethyddol Cyffredin yw olynydd y Cynllun Taliad Sengl a bydd yn rhedeg rhwng 2015 - 2020.

Bydd yn rhoi cymorth incwm uniongyrchol i ffermwyr i:

  • reoli eu tir mewn dull eco-gyfeillgar a chynaliadwy
  • cynnal safonau lles anifeiliaid i gryfhau ffermydd ar gyfer y tymor hir.

Bydd y Taliadau Uniongyrchol yn talu gwerth rhyw €260 miliwn o gymorth incwm y flwyddyn i fusnesau amaethyddol yng Nghymru. Daw mwy o gymorth i fusnesau ac i gynnal swyddi trwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig.

Mae Gweinidogion Cymraeg wedi gwneud datganiad am penderfyniadau pellach ar Golofn 1 y Polisi Amaethyddol Cyffredin.

Mae Gweinidogion Cymraeg wedi gwneud datganiad  ynglyn â chyflwyno'r Broses Adolygu Technegol ar gyfer newid rhanbarthau talu Cynllun y Taliad Sylfaenol o dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin.

Ar 14 Ionawr 2014, cyhoeddodd Gweinidogion Cymraeg ei benderfyniadau ar gyfer diwygio Colofn 1, y taliadau uniongyrchol i ffermwyr, y Polisi Amaethyddol Cyffredin.  Mae llyfryn gan Lywodraeth Cymru’n esbonio’r penderfyniadau ar eich cyfer yma - Taliadau uniongyrchol i ffermwyr: Penderfyniadau.

Ym mis Ionawr 2014, cyhoeddwyd penderfyniadau Llywodraeth Cymru ynghylch Cynllun y Taliad Sylfaenol yng Nghymru, a fyddai'n dechrau ym mis Ionawr 2015 i gymryd lle'r Cynllun Taliad Sengl. Yn hydref 2014, cafodd ein deddfwriaeth ddomestig ei herio a'i diddymu. Arweiniodd hynny at ymgynghoriad newydd ar Gynllun y Taliad Sylfaenol ar 31 Mawrth. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 23 Mehefin gyda 233 o ymatebion.

Gwnaeth y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd ddatganiad ar 7 Gorffennaf 2015 i gadarnhau ei phenderfyniad ar opsiynau talu'r Taliad Sylfaenol. Penderfynodd ar gyfradd safonol gyda chyfnod pontio o bum mlynedd tan 2019 gyda thaliadau ailddosbarthu. Bydd hynny'n golygu taliad ychwanegol ar 54 hectar cyntaf fferm yr hawlydd.